Szociometria Riport

 

Csoport adatai

Csoport megnevezése

Adatbázis neve

Kérdőív típusa

.

C:\Program Files\Szociometria\Példa

Általános iskola

A kérdőívet kitöltő csoporttagok

Névsor

Nem

Születés éve

Bagaméri Gáspár

F

1988

Bartal György

F

1990

Csatai Imre

F

1988

Félegyházi Török István

F

Hantos László

1990

Hidvégi Bernadett

N

1989

Kakukk Kristóf

F

1988

Kovács András

1990

Lakner Péter

1990

Molnár Judit

N

1990

Olajos Petra

N

1990

Papp Dávid

F

1989

Szegedi István

F

1989

Virágh Andrea

N

1988

Kölcsönösségi táblázat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kölcsönös

1. Bagaméri Gáspár

0

0

3

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

2. Bartal György

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

1

0

0

4

3. Csatai Imre

3

0

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

4. Félegyházi Török István

3

0

2

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

5. Hantos László

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Hidvégi Bernadett

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

2

1

3

3

7. Kakukk Kristóf

3

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8. Kovács András

0

0

0

0

2

3

0

0

0

1

0

0

3

0

3

9. Lakner Péter

0

3

0

0

1

0

0

0

0

2

0

3

0

0

3

10. Molnár Judit

0

2

0

0

0

0

0

1

2

0

3

0

0

0

4

11. Olajos Petra

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

12. Papp Dávid

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

2

3

13. Szegedi István

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

3

3

14. Virágh Andrea

0

0

0

0

3

2

0

2

0

0

0

2

1

0

3

9

7

7

9

8

7

9

9

8

9

7

8

7

8

Gyakorisági táblázat

Név

Rokonszenv

Bizalom

Aktivitás

Szakma

Igazságosság

Tulajdonság

Népszerűség

Bagaméri Gáspár

9

0

0

1

0

1

1

Bartal György

10

2

0

2

2

6

2

Csatai Imre

10

2

2

1

2

0

1

Félegyházi Török István

9

4

4

4

4

2

2

Hantos László

0

1

0

0

1

2

0

Hidvégi Bernadett

10

8

8

5

8

1

4

Kakukk Kristóf

8

3

0

1

3

6

3

Kovács András

9

3

2

3

3

6

2

Lakner Péter

9

1

0

3

1

4

1

Molnár Judit

8

1

0

3

1

5

1

Olajos Petra

4

3

2

1

3

2

2

Papp Dávid

8

6

4

2

6

4

4

Szegedi István

8

6

4

2

6

3

4

Virágh Andrea

10

2

2

1

2

1

1

SzociogramÉrtelmezés

Csoportszerkezet

A szerkezeti típusok a közösség színvonalát, fejlettségét fejezik ki. A szerkezeti típusok sora megfelel az életkori fejlődés tendenciájának. Nem minden csoport sorolható be tisztán valamelyik szerkezeti kategóriába.

A csoport szerkezete:

Tömbszerkezet. Egyetlen nagy kiterjedésű tömb fogja össze a közösségnek mintegy a felét. Kevés a magányos, kevesen kerültek a permre. A kölcsönösségi index 80 fölött van, a sűrűségi mutató 1 fölött. A kapcsolatok egynegyede többszálú.

Indexek

Kölcsönösségi index - a társas mezőben lévő személyek 93%-ának van kölcsönös kapcsolata. Minél nagyobb ez a mutató, annál kevesebb a társas mezőben a magányosok száma.

Sűrűségi mutató - a társas mezőben egy személyre 3,14 kölcsönös kapcsolat jut. Stabil közösségekben ez a mutató 1 fölött van.

Kohéziós mutató - a szociometriailag lehetséges kapcsolatok 70%-a realizálódott.

Viszonzott kapcsolatok mutatója - a deklarált kapcsolatok 91%-a kölcsönös.

Intim kötődések aránya

A csoportban talalható háromszoros kölcsönös kapcsolatok száma: 9

Nemek közötti kölcsönös kapcsolatok száma

A nemek közötti kölcsönös kapcsolatok száma: 5

Egyéb megfigyelhető szempontok

Milyen az osztály tanulmányi eredménye?
Milyen a pedagógiai légkör (mennyire biztosítja a különböző készségek kibontakozását)?
Milyen a kötődési formák megoszlása (magányos, páros helyzetben lévő, lánc alakzat, zárt alakzat)?
Milyen a centrális-perem helyzet aránya? ( A széles perem elzárkózó autokratikus vezetést, a keskeny perem aktív közösséget jelez. Minél nagyobb a perem kiterjedése a társas mezőben, annál kevésbé érvényesülnek a csoportnormák.)
A zárt alakzatok milyen neműek?
Melyik alakzat jelzi a közösség központját? (A közvélemény alakításában is nekik van a legnagyobb befolyásuk.)
Kik azok, akik a különböző alakzatok között képesek közvetíteni? (ők adják a társas mező “kötőszövetét”, ők a kommunikációs hálózat igazi, összetartó láncszemei. Számukból és elhelyezkedésükből a hírek terjedésének és a közvéleménynek a csatornáira következtethetünk.)
Van-e a nemek közötti kölcsönös kapcsolat (és ha igen, akkor mennyi)?
Vannak-e a központi tömbnek kinyúló szálai? (Ha nincs, az kirekesztő légkörre utal.)
Hogyan lehetne elősegíteni baráti párok alakulását?
Vannak-e rivális klikkek?
Az egyes tanulók milyen szociometriai pozíciót foglalnak el?


Ez a riport az Iskolai Szociometria programmal készült

© Centura