Somogy megye

PROKO Travel Utazási Iroda, Kaposvár, Múzeum u. 4. Telefon: 82-424-461
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 9-1630h, Péntek:9-16h


Mi van a VillámTananyag csomagokban?

Egy kétnyelvű tankönyv
és 7-8 db kétnyelvű hangkazetta
a hangkazettás verzió esetén.

Ebből:

5 db “kéktanítókazetta az egyes leckék feldolgozásaival
Fontos: Ezeket csak egyszer kell végighallgatni, és utána a következő leckére kell áttérni!

... és 3 db "piros" gyakorlókazetta:
ismétlő kazetta és beszéltető-ügyesítő kazetták

Ezek valók a többszöri meghallgatásra, kiejtés gyakorlásra, le-leállítva a lejátszást diktálásra.

 

Az audió CD-s változat esetén a kétnyelvű tankönyv
mellett 7-10 db kétnyelvű CD van.

Ebből:

5 db “fekete” tanító CD az egyes leckék feldolgozásaival
Fontos: Ezeket csak egyszer kell végighallgatni, és utána a következő leckére kell áttérni!

... és 3-5 db "piros" gyakorlö CD:
ismétlő feldolgozással és beszéltető-ügyesítő feldolgozással

Ezek valók a többszöri meghallgatásra, kiejtés gyakorlásra,
le-leállítva a lejátszást diktálásra.

Milyen a tananyag?

A szöveget hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják a kazettákon - lassú és normál beszédtempóban.
A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal, segítség nélkül megérti. A trükk annyi, hogy előre közli a kazetta a mondat magyar jelentését. Így rögtön "értjük a szöveget". Nincs szükség hozzá nyelvtani magyarázatra, szavak előzetes ismeretére.

A tanító kazettákon
- mint egy zeneműben a melódiák -a mondatok sokszor megismétlődnek, visszatérnek. Mi újra meg újra értve rájuk ismerünk. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk. Valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

A beszéltető-ügyesítő kazettákon
- amint meghallgattunk egy mondatot, szünet következik, hogy a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát követve magunk is kimondjuk. A gördülékeny beszédet így hibátlan, hiteles minta alapján begyakoroljuk.

Az ismétlő kazettákon
- már csak az idegen nyelvi szöveg hangzik el és csak a normál beszédte
mpóban.
 

Hogyan használjuk a VillámTananyagot?

A hagyományos és a Villám®-módszer szerinti nyelvtanulásban egyaránt szükséges, hogy a tanuló

1. találkozzék sok-sok idegen nyelvi szöveggel kimondott és leírt formában;
2. maga is kimondjon sok mondatot;
3. gyakorolja az írást, olvasást, fordítást, a mondatszerkesztést;
4. a szabad beszédet;
5. megismerkedjen a nyelvtan szabályaival;
6. tegyen szert elegendően nagy szókincsre.

A Villám®-módszer éppen az itt leírt sorrendet javasolja - lásd: hétlépcsős nyelvtanulás! - a hagyományos tanítás pont fordítva halad.

Mindez a szavak és nyelvi fordulatok spontán megjegyzéséhez és felismeréséhez, a jó artikulációhoz és egy ösztönös nyelvérzék kialakulásához vezet.

Amire mindenki vágyik – a szabad beszéd - ezekre a megalapozó élményekre épül. Ennek elsajátításához az egyéni nyelvtanulók számára is jó gyakorlási lehetőséget adnak nyelviskolánk VillámExpressz beszéltető és Társalgási tréningjei.